Unitat de recuperació funcional

Unitat de recuperació funcional

Unitat d’hospitalització de mitja estada, orientada a l’atenció de persones, sovint fràgils, que han superat una situació de malaltia aguda, tant mèdica com quirúrgica i, que després d’una hospitalització convencional requereixen un període d’intensitat rehabilitadora, per assolir la
recuperació i l’autonomia funcional abans de retornar al seu entorn habitual.

Accidents de trànsit

Unitat d’hospitalització multidisciplinària orientada al seguiment, tractament i rehabilitació de
lesions i seqüeles de patologies derivades d’accidents de trànsit, fent èmfasi en la rehabilitació d’alta intensitat.

Un equip interdisciplinar

 • Dr. Francesc Lopez

  Dr. Francesc López

  Cap clínic
 • Dra. Elena Pshenchenko

  Dra. Elena Pshenchenko

  Cap de Fragilitat avançada i cures pal·liatives
 • Rafa Ruiz

  Infermer
 • Yonier Capera

  Yonier Capera

  Infermer
 • Sebastian Ochoa

  Sebastian Ochoa

  Tècnic de cures auxiliars d'infermeria
 • Jaume Alvarez

  Jaume Àlvarez

  Fisioterapeuta
 • Silvia Mella

  Silvia Mella

  Terapeuta ocupacional
 • Sergio Garcia

  Sergio Garcia

  Neuropsicòleg
 • Laura Borras

  Laura Borràs

  Treballadora social
 • Anna Centelles

  Anna Centelles

  Referent pacient-família
  Coordinadora de voluntariat