Hospital de dia terapèutic

Hospital de dia terapèutic

Atenció ambulatòria a persones grans fràgils amb deteriorament cognitiu lleu o moderat. Té l’objectiu principal de rehabilitar i recuperar, tant com sigui possible, les capacitats cognitives i funcionals de les persones grans fràgils, preservant-ne l’autonomia i buscant el benestar.

Treballem per l’autonomia i la millora de la qualitat de vida. Volem estar al vostre costat. Deixeu-nos acompanyar-vos en la cura i l’abordatge de la malaltia.

L’equip Hospital de dia

Aquest carrusel mostra 3 diapositives simultàniament. En avançar o retrocedir el carrusel, s’amaga la primera diapositiva i se n’afegeix una al final, o a la inversa

 • David Arlandiz

  David Arlandiz

  Cap d’infermeria matins
 • Angels Bovet

  Àngels Bovet

  Psicòloga clínica
 • Ricardo Caballero

  Ricardo Caballero

  Tècnic de cures auxiliars d’infermeria
 • Ruben Crespo

  Rubén Crespo

  Treball social
 • Azkenat Pérez

  Dra. Azkenat Perez

  Metgessa
 • Loida Ortega

  Loida Ortega

  Fisioteràpia
 • Laura Fontcuberta

  Laura Fontcuberta

  Teràpia ocupacional