Serveis

Els nostres serveis

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que la salut és “un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència d’afeccions o malalties”. Recollint aquesta definició, el Grup assistencial evangèlic vetlla per garantir la salut des d’un punt de vista holístic, atenent les necessitats fisico-psicosocials i espirituals de la persona i afavorint tot allò que millor l’estat del pacient. Després d’haver efectuat l’exploració física pertinent, fem una avaluació emocional per avaluar l’estat psicològic de la persona i poder prestar-li l’atenció adequada en aquest sentit.

Serveis d’atenció ambulatòria

Hospital de dia

 terapèutic

Treballem per l’autonomia i la millora de la qualitat de vida.

VEURE MÉS

Consulta geriàtrica
interdisciplinària

Avaluació integral del pacient i disseny d’un pla individualitzat.

VEURE MÉS

Serveis d’hospitalització

Atenció

subaguda

Per a persones fràgils i complexes que necessiten un període curt d’hospitalització per tornar al seu dia a dia i entorn habitual.

VEURE MÉS

Unitat de recuperació
funcional

Rehabilitació intensiva després d’haver superat una situació de malaltia aguda, tant mèdica com quirúrgica, i l’hospitalització convencional.

VEURE MÉS

Cures pal·liatives

Treballem pel control de símptomes, el comfort i el suport emocional i espiritual pel pacient com per la família i entorn.

VEURE MÉS

Atenció de llarga estada

Atenció de persones dependents amb malalties o processos crònics que requereixen unes cures complexes d’internament.

VEURE MÉS

Subscriu-te al nostre
butlletí de notícies