Donatius

Ajuda'ns a cuidar

La nostra entitat compta amb l’ajuda de persones que desitgen sumar forces i donar suport a la sanitat de la nostra ciutat. Aquest 2023 tenim un gran projecte entre mans: la construcció d’un nou edifici al Poblenou de Barcelona! En aquest, atendrem a gairebé dos-cents pacients en sis plantes d’hospitalització, a més dels serveis ambulatoris, a una zona amb molta necessitat com és el districte de Sant Martí.

Pots col·laborar amb la teva pregària i, si també ho desitges,
fer un donatiu econòmic desgravable.
Ajuda’ns a construir el Nou hospital evangèlic.

Un pas endavant cap al benestar de les persones.

M’agradaria col·laborar

Donació en línia o transferència

Donació
Si vols deduir fiscalment la teva donació recorda seleccionar l’opció “Vull deduir
fiscalment la meva donació” abans de finalitzar l’aportació.

Transferència
Si vols deduir fiscalment la teva donació recorda escriure un correu electrònic a
donacions@nouhospitalevangelic.com amb el nom complet i DNI, adjuntat el
comprovant de la transferència.

Titular:
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL EVANGÈLIC
La Caixa:
ES61 2100 0539 7702 0003 8822
Banc de Sabadell:
ES85 0081 0059 2600 0101 5311

Herències i llegats solidaris

Testar a favor del Nou hospital evangèlic és un gest d’estima a les persones
mitjançant la cura hospitalària. Podem rebre donacions com:

  • Béns mobles (joies, mobiliari, etc.)
  • Béns immobles (pisos, cases, terrenys, etc.)
  • Import en metàl·lic o diners de les entitats financeres (un valor percentual o total)
  • Valors financers (accions, fons d’inversió, etc.)
  • Assegurances de vida (deixant com a beneficiària de la pòlissa a la Fundació Hospital Evangèlic)