Cooperació i aliances

Hospital Evangèlic de Barcelona amb el món

+QSalut

+QSalud és una ONGD (Organització No Governamental per al Desenvolupament) cristiana que busca la millora de la Salut Integral – física, emocional, social i espiritual – als països en vies de desenvolupament. Ho fa a través de la implantació de sistemes sanitaris d’acord amb les seves necessitats de tal forma que siguin autosuficients i sostenibles. Actualment, treballa en tres grans projectes en relació a la formació mèdica (FES Guinea), salut auditiva (+QPALABRAS) i salut dental (+Q1SONRISA).

Llegir-ne més sobre +QSalut

MercyShips

L’ONG Mercy Ships, “naus d’esperança” en català, és un hospital flotant ubicat de forma semi-permanent a la costa senegalesa. Compta amb professionals voluntaris de més de seixanta països diferents que presten servei a bord dels dos vaixells més grans de la flota: l’Africa Mercy i el Global Mercy. Cirurgians, infermers, dentistes, cuiners, enginyers i formadors són alguns dels perfils que configuren l’equip.

El maig de 2022 la Fundació va formalitzar la seva col·laboració amb Mercy Ships, per la qual es compromet a incentivar el voluntariat entre els seus professionals. Us animem a llegir el següent article, on trobareu més informació de Mercy Ships i la missió que desenvolupa.

Llegir-ne més sobre ONG Mercy Ships

Sociedad Bíblica

Sociedad Bíblica és una organització missionera que vetlla per posar en mans de qui ho desitgin les Escriptures en una llengua que puguin entendre, i fer que aquells que no coneixen la Bíblia puguin interessar-se per ella. A principis d’aquest 2023, la Fundació i Sociedad Bíblica es comprometen a fomentar la difusió dels seus projectes de missió i establir relacions de networking.

Llegir-ne més sobre Sociedad Bíblica

Formació i pràctiques

La Formació, la Docència, la Innovació i la Recerca formen part de la visió del Grup assistencial evangèlic. Així doncs, incentivar els convenis i col·laboracions amb universitats i centres educatius és un pilar fonamental pel Grup.

Llegir-ne més sobre Formació i pràctiques