Canal de denúncies

Informes anònims sobre problemes greus

La Fundació Hospital Evangèlic així com Dorcas Global Services S.L. són entitats fermament compromeses amb el compliment normatiu, les bones pràctiques, la transparència, la igualtat, la sostenibilitat i l’eficiència, tant en les relacions amb el personal com amb tercers.

A efectes de complir aquests principis, s’ha creat el canal de denúncies a disposició de qualsevol persona que detecti una actuació denunciable en el context professional o laboral. El canal no és la via adequada per a formular reclamacions, queixes o suggeriments derivats de l’activitat assistencial. En aquell cas s’han de presentar a l’àrea “Volem escoltar-te” d’aquest web o adreçar-te a la recepció de l’hospital.

Si has identificat un fet que pot constituir delictiu o la comissió d’una infracció administrativa greu o molt greu, sí pots denunciar-ho mitjançant aquesta via. El canal està gestionat per una entitat externa, garantint així la màxima confidencialitat, independència, eficàcia i objectivitat respecte a les comunicacions que es facin. La informació facilitada es tractarà a les úniques fines d’analitzar, detectar, denunciar i, si escau, evitar conductes potencialment il·lícites.