El Dr. Jesús Alburquerque, referent d’Atenció Intermèdia

Tot i que encara queda un llarg camí, el món de l’Atenció Intermèdia avança cap a nous horitzons amb un enfocament en l’ampliació dels serveis i una clara aposta per potenciar l’atenció ambulatòria i a domicili.

L’equip de Direcció Operativa, integrat pels principals referents de l’Atenció Intermèdia, ha pres un pas ferm cap a la definició i consolidació d’aquest àmbit.

El Dr. Jesús Alburquerque, director del Nou hospital evangèlic, ha estat proposat recentment com a referent clínic en l’equip territorial. En paraules de la Direcció Operativa: “Pel seu lideratge i expertesa, creiem que serà una peça clau en el treball per a la transformació de l’Atenció Intermèdia”.

Aquesta notícia no només és un reconeixement pel doctor, sinó també una prova més del posicionament del Nou hospital evangèlic com a sòlid representant de l’Atenció Intermèdia.  

 

Dr Jesus Albulquerque