Una habitació d’hospital disruptiva

Una habitació d’hospital disruptiva

Ubicada al nou edifici del Nhe que s’inaugurarà a mitjans del 2023

Dissenyada per millorar l’experiència pacient i facilitar la tasca assistencial

El model d’habitació doble que tindrà el nou edifici del Nhe ha estat dissenyat per cobrir les necessitats terapèutiques, d’autonomia, d’intimitat, confort i interacció social que requereixen els pacients avui dia. El seu disseny ha estat creat a través d’un procés col·laboratiu entre l’estudi d’arquitectura PMMT, pacients, famílies i professionals del Nhe. Una habitació innovadora que aporta un canvi de paradigma en el model hospitalari i que és de fàcil implementació en d’altres centres sociosanitaris.

Els espais físics que un pacient recorre en un hospital poden ser vitals a l’hora d’afavorir la seva recuperació. “El bon disseny [d’un hospital] pot reduir l’estrès i l’ansietat, reduir la pressió arterial, millorar els tractaments postoperatoris, reduir la necessitat de medicaments per al dolor i escurçar les estades hospitalàries”, segons l’investigador, arquitecte i professor d’arquitectura i ciències de la salut Roger Ulrich. I un dels punts clau dels espais que recorre un pacient és la seva habitació. Especialment, si es tracta d’un pacient de mitjana estada, com és el cas de la tipologia de pacients que acull el Nou hospital evangèlic (Nhe).

És per això que el nou edifici del Nhe que s’inaugurarà a mitjans de 2023 comptarà amb un model d’habitació doble disruptiu que suposarà una millora tangible en l’experiència del pacient. Aquesta habitació, anomenada “Habitació Empàtica”, és fruit d’un minuciós estudi elaborat durant tres anys i portat a terme de forma conjunta entre l’estudi d’arquitectura PMMT, pacients, famílies, professionals de l’hospital actual i The Care Lab.

Aquest prototip d’habitació suposa un canvi de paradigma en el model d’habitació doble d’hospitalització. Incorporant petites modificacions en l’estructura convencional de les habitacions d’hospital, i sense sobrecost respecte a un model estàndard, ja que el disseny s’incorpora des del projecte, s’ha aconseguit una innovadora proposta que és perfectament exportable a d’altres espais, especialment de nova creació.

Reyes Gualda, Directora General del Grup assistencial evangèlic afirma que “a l’hora de fer l’Habitació Empàtica hem estat valents per anar a contracorrent i innovar en un sector com el nostre. Tot em fa pensar que estem millorant substancialment l’experiència de les persones a través d’aquest model d’habitació i que hem creat un model extensible a d’altres hospitals. En definitiva, creiem que estem creant un món millor”.

 

L’Habitació Empàtica aporta valor

Un model d’habitació doble que aporta un gran valor i millora el benestar de les persones, tant pacients, com professionals i acompanyants, contribuint a aquests beneficis:

 • Millora de la visibilitat a l’exterior 
 • Promou l’autonomia
 • Respecta la privacitat
 • Augmenta la seguretat
 • Incentiva la interacció social
 • És més confortable i ergonòmica
 • Facilita l’orientació 
 • Redueix les possibilitats de conflicte
 • Es percep com habitació individual
 • Fa sentir especials als pacients 

Alguns dels elements que fan única l’Habitació Empàtica i que afavoreixen aquests beneficis són: 

 • Llits i mobiliari contraposats. Facilitant la comunicació (si es desitja) amb el company o companya, ja que els pacients es veuen de cara i es poden comunicar sense haver de forçar el coll. 
 • Dues cortines de separació corbes. Permetent que el pacient gestioni el seu espai (tenir privacitat o interacció social) i possibilitant un espai més ergonòmic per a les translacions i per a la tasca assistencial dels professionals. 
 • Dos colors de terra. Afavorint la percepció d’espai individual. 
 • Contacte visual amb l’exterior. L’accés a la llum natural i les vistes a l’exterior són clau per millorar l’estat anímic dels pacients. Aquest disseny d’habitació possibilita que des d’ambdós llits es puguin veure les finestres, a diferència del model tradicional. 
 • Llums, televisor amb auriculars i comandament de les persianes independents.

Segons declaracions de Patricio Martínez, dissenyador del nou model d’habitació i soci director de PMMT Arquitectura, “amb l’Habitació Empàtica no s’inventa res nou, però si es revoluciona l’estància hospitalària del pacient, canviant de lloc els llits respecte el model d’habitació doble tradicional. Amb ella, es millora el benestar dels seus ocupants, permetent que els dos pacients de l’habitació tinguin accés a la il·luminació natural i a les vistes exteriors en tot moment. Posant-nos a la pell de l’altre i amb un petit gest de disseny, podem millorar la vida de les persones”. 

Comparativa entre una habitació d’hospital convencional i l’Habitació Empàtica.
Diagrames comparatius entre l’ús funcional d’una habitació d’hospital convencional i l’Habitació Empàtica.

Una habitació dissenyada en equip
Aquest disseny d’Habitació Empàtica és el resultat d’un curós estudi que s’ha portat a terme des del 2019, en el qual han participat diferents grups d’experts. L’estudi d’arquitectura PMMT, responsable del projecte del nou l’hospital, va proposar a la direcció del Nou hospital evangèlic un model d’habitació disruptiu i centrat en el pacient. A partir d’aquí, es va engegar el procés col·laboratiu amb els pacients, famílies i professionals de l’hospital actual que va estar guiat per The Care Lab.

Es va realitzar un prototip d’habitació en realitat virtual, una maqueta en 3D i es va habilitar un espai a escala real per fer una simulació d’ús del nou model d’habitació per tal de validar la distribució i l’amplitud dels espais resultants. Donats els excel·lents resultats, finalment es va aprovar la seva implantació al nou edifici del Nhe.

Exemple d’innovació
En el recent 1er Congrés de Gestió Clínica i Sanitària celebrat a Sitges durant el 3 i 4 de novembre del 2022, l’Habitació Empàtica va ser seleccionada com a experiència innovadora pel comitè d’experts i va ser presentada a la taula de “Les infraestructures sanitàries dels temps que venen”.

Un hospital amable
A part de l’Habitació Empàtica, tot el conjunt del nou edifici del Nhe s’ha plantejat com un hospital amable, on tota l’atenció gira al voltant dels pacients i els seus acompanyants, posant el seu benestar i la tasca assistencial diària dels professionals com a prioritats. Un hospital humà, amb personalitat pròpia i que busca l’excel·lència.

Aquest nou edifici del Nou hospital evangèlic s’està construint en una superilla al 22@. El canvi d’ubicació del carrer Camèlies al barri de Gràcia al Poblenou, significarà una millora dels fluxos de pacients geriàtrics dels districtes de Sant Martí i Ciutat Vella, les veïnes i els veïns dels quals pateixen un greu dèficit d’accés als serveis sociosanitaris.

El centre serà un Hospital d’Atenció Intermèdia de 10.000m2, amb capacitat per atendre anualment a més 2.500 pacients en hospitalització, 198 llits (quasi el doble de la seva capacitat actual) i comptarà amb un espai ambulatori a planta baixa. Estarà principalment destinat a persones amb patologies cròniques complexes, necessitats de rehabilitació intensiva, control clínic continu, necessitats neurològiques i psicogeriàtriques o d’acompanyament a final de vida.